Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Poradnictwo specjalistyczne

 

Poradnictwo specjalistyczne:

 

1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów (m.in. sprawy alimentacyjne, rozwodowe, spadkowe).

3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Dotyczy różnych obszarów funkcjonowania osób potrzebujących pomocy i wsparcia - zarówno sfery osobistej - w tym emocjonalnej i społecznej, jak i rodzinnej: roli małżeńskiej czy rodzicielskiej.

4. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych, problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

 

Osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, tel. 774105193 wew. 166 lub Zastępca Dyrektora, tel. 77105193
wew. 163:

- psycholog/pracownik socjalny - zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie w godzinach pracy, tj. od poniedziałku  do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;

- psycholog/prawnik – zatrudniony w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w terminach uzgodnionych z klientem Ośrodka.

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Namysłowskiego (wejdź w link)

Data
29 maja
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png