Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Projekt systemowy 2011

Grupą docelową przedmiotowego projektu są osoby niepełnosprawne
w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystające z pomocy społecznej, 
mieszkańcy Powiatu Namysłowskiego.      

W projekcie bierze udział 31 osób niepełnosprawnych.
Przewidywne działania:
- Praca socjalna i środowiskowa praca socjalna,
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
- Zajęcia/kursy/szkolenia aktywizujące zawodowo,
- 14-dniowy turnus rehabilitacyjny,
- Poradnictwo oraz wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych
- Wyjazdy o charakterze integracyjno-kulturalno-turystycznym.

Okres realizacji projektu: od stycznia do grudnia 2011 r.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 774105193 wew. 208,166,163

 

 

 

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png