Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Wspólnymi siłami ku samodzielności 2008

 

„Wspólnymi siłami ku samodzielności” 2008
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie od lipca 2008r. realizowało projekt systemowy pod nazwą „Wspólnymi siłami ku samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz ze środków Budżetu Państwa.
Celem ogólnym projektu było nabycie umiejętności radzenia sobie w dorosłym życiu przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
Działania w projekcie były ukierunkowane na realizację celów szczegółowych, tj.:
1. Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia;
2. Nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami oraz zwiększenie motywacji do zmiany stylu życia;
3. Ukierunkowanie edukacyjne i zawodowe;
4. Wyodrębnienie i wzmocnienie własnej wartości;
5. Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
6. Zdobycie wiedzy na temat instytucji wspomagających proces usamodzielnienia. 
W projekcie wzięło udział 8 osób z Powiatu Namysłowskiego (w tym 1 mężczyzna i 7 kobiet). Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie skorzystały z indywidualnego doradztwa zawodowego 
i psychologicznego, indywidualnych konsultacji prawnika oraz poradnictwa socjalnego.
Poprzez aktywizację społeczną  i zawodową osoby usamodzielniane otrzymały kompleksowe wsparcie.  
W efekcie nabyły umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz zwiększyły swoje szanse na rynku pracy.  
Ponadto w ramach projektu zatrudniono 1 osobę na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych-pracownik socjalny.   
Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Udział w projekcie zakończyło 7 osób (1 osoba przerwała udział w projekcie).

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png