Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Rozeznanie rynku

 

Data publikacji        Termin
składania  
ofert
Nazwa zamówienia
19.11.2021 r.
24.11.2021 r.
godz: 14:00
Przeprowadzenie warsztatów pn: „Warsztaty zarządzania emocjami” oraz szkolenia pn.: „Uzależnienia behawioralne oraz kontrola rodzicielska w Internecie” w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

11.12.2018 r.

19.12.2018 r.
godz: 10:00
Organizacja bezpłatnej wypożyczalni gier planszowych, puzzli oraz książek dla dzieci z rodzin zastępczych – wyposażenie wypożyczalni: zakup gier planszowych (około 50 gier), zakup puzzli (około 40 puzzli), zakup książek (około 125 szt.) wraz z dostawą w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.
08.11.2018 r. 16.11.2018 r.
godz. 11:00
Przeprowadzenie warsztatów integracji sensorycznej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.
08.11.2018 r. 16.11.2018 r. godz: 11:00 Wynajem sali wraz z cateringiem na potrzeby zorganizowania warsztatów w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.
Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png