Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Projekt systemowy Wspólnymi siłami ku samodzielności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie od 2008 r. realizuje projekt systemowy pn. „Wspólnymi siłami ku samodzielności", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png