Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Programy i strategie

„Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2023”

została przyjęta Uchwałą Nr XV/119/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2023.

PDFPowiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego.pdf

"Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023 "

został przyjęty Uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023.

DOCPOWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.doc

DOCXProgram korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2023.docx

 „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim
na lata 2016-
2023”

został przyjęty Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023”

DOCXProgram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023.docx

"Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023"

został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/285/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023.

PDFprogram-dzialan-profilaktycznych.pdf

„Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023”

został przyjęty Uchwałą nr XXIV/187/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023.

PDFPOWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM NA LATA 2021-2023.pdf

 

Data
24 października
niedziela
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png