Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Projekt systemowy 2014 r. - rekrutacja

  KL                                                                                               UE

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Wspólnymi siłami ku samodzielności”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie ogłasza nabór na 2014 r. osób niepełnosprawnych do udziału w VII edycji projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”,                                                                          który realizowany będzie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

- są w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata),                                                               

- są mieszkańcami Powiatu Namysłowskiego,                                                                                

- posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne,                                                                  

- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w PCPR w Namysłowie.   

 

W ramach projektu zorganizowane będą m.in. następujące formy wsparcia:                                          

- kursy/szkolenia umożliwiające zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

- dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny,                                                                                                             - indywidualne doradztwo zawodowe, 

- spotkanie z psychologiem,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,                                                        

- poradnictwo oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, 
- imprezy integracyjno-edukacyjne (m.in. wyjazd do teatru).
           Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i spełniających powyższe kryteria zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, pok. 18 lub 203,                      w terminie do 28 lutego 2014 r.                                       

Kontakt telefoniczny pod numerem 77 4 105 193 wew. 166, 168, 203.

 

Wszystkie organizowane formy wsparcia są bezpłatne

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Namysłowie

Ryszard Kalis

 

Data
03 października
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png