Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego w 2012 r.

 KL                                                                                UE

 

W dniu 18 grudnia 2012 r. w restauracji „Odyseja” odbyło się spotkanie podsumowujące realizację w 2012 r. projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu systemowego wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście, m.in. Starosta Namysłowski – Julian Kruszyński oraz Sekretarz Powiatu – Andrzej Gosławski. W swoich przemówieniach zarówno Julian Kruszyński, jak i Andrzej Gosławski podziękowali uczestnikom projektu za zaangażowanie w realizację projektu oraz za to, że pomimo swojej niepełnosprawności tak chętnie podjęli się uczestnictwa w oferowanych im formach wsparcia. Głos zabrała również Pani Violetta Bojarzyńska – Pedagog z Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie, która podziękowała za wsparcie oferowane w ramach projektu jego uczestnikom i za zaangażowanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie w realizację tego projektu oraz wyrażając nadzieję na kontynuację projektu w latach następnych.

Podczas spotkania Starosta Julian Kruszyński wraz z Kierownikiem PCPR Ryszardem Kalis wręczyli uczestnikom dyplomy ukończenia projektu oraz paczki z drobnymi upominkami. Następnie w trakcie poczęstunku odbyła się prezentacja zrealizowanych w 2012 r. form wsparcia, która to przywołała uczestnikom projektu wspomnienia wspólnie przeżytych chwil ale jednocześnie wywołała poczucie smutku z powodu zakończenia udziału w projekcie. Jednakże uczestnicy zapewnili, że nawiązane w trakcie trwania projektu przyjaźnie i znajomości będą trwać jeszcze przez długie lata.  

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Namysłowie

Ryszard Kalis

 

 

 zak     zak     zak     zak

Data
23 kwietnia
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png