Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych

 

 KL                                                                                          UE

             Namysłów, 29.11.2012 r.

PCPR.8311.2475.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.    Przedmiot zamówienia: dostawa fabrycznie nowych następujących materiałów biurowych:

1)       15 sztuk długopisów z wkładem koloru niebieskiego,

2)       5 sztuk ołówków drewnianych o twardości HB z gumką do ścierania,

3)       5 sztuk zakreślaczy tekstu o ściętej końcówce i grubości linii zakreślacza od 1 do 5 mm, w różnych kolorach,

4)       4 sztuki bloków biurowych formatu A-5, kratka, 50 kartek,

5)       2 opakowania następującego papieru ksero:

a)       format: A4,

b)       gramatura: 80g/m2,

c)       białość: CIE-146,

d)       ryza: 500 szt.,

e)       grubość: 103 µm,

f)        opakowanie: 5 ryz ,

6)       70 sztuk skoroszytów – kartonowych, oczkowych, pełnych, białych, o gramaturze min. 250 g, formatu A4 z 2 otworami do wpinania do segregatora,

7)       30 sztuk płyt CD-R do jednokrotnego zapisu o pojemności 700 MB i prędkości zapisu min. 48x,

8)       35 sztuk kopert papierowych z foliowym okienkiem na płytę CD z białego papieru o gramaturze 80g/m2,

9)       15 segregatorów formatu A4 o szerokości grzbietu 75 mm, z mechanizmem dźwigniowym, dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną, wymienna dwustronna etykieta na grzbiecie, oklejony na zewnątrz folią, w niebieskim kolorze,

10)     10 segregatorów formatu A4 o szerokości grzbietu 50 mm, z mechanizmem dźwigniowym, dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną, wymienna dwustronna etykieta na grzbiecie, oklejony na zewnątrz folią, w niebieskim kolorze,

11)    5 opakowań koszulek z folii polipropylenowej formatu A4 w opakowaniu 100 sztuk,

12)    2 opakowania koszulek z folii polipropylenowej formatu B4 w opakowaniu 10 sztuk,

13)    1 opakowanie etykiet samoprzylepnych o rozmiarze 210 x 297 mm, z 1 etykietą na stronie formatu A4, 100 sztuk w opakowaniu,

14)    2 opakowania kartonowych przekładek do segregatora, w kolorze niebieskim, 1/3 formatu A4, 100 sztuk w opakowaniu,

15)    250 sztuk kopert formatu C-6, białych, samoklejących, bez okna,  o wymiarach  114 mm x 162 mm,

16)    25 sztuk kopert formatu C-5, białych samoklejących, bez okna, o wymiarach 162 mm x 229 mm,

17)    3 opakowania zakładek indeksujących fluorescencyjnych 20 x 50 mm o 4 kolorach,

18)    25 sztuk kopert formatu C-4, białych, samoklejących, bez okna, o wymiarach 229 mm x 324 mm,

19)    3 bloczki o ilości 100 sztuk kartek samoprzylepnych koloru żółtego o wymiarach 76 x 76 mm,

20)    2 sztuki kostki papierowej kolorowej oraz klejonej o wymiarze 85 x 85,

21)    2 sztuki kostki papierowej białej oraz klejonej o wymiarze 85 x 85,

22)    20 sztuk skoroszytów plastikowych z zawieszką formatu A4, z wymiennym paskiem do opisu zawartości, przednia okładka przezroczysta, różne kolory,

23)    3 opakowania zszywek 24/6 pakowanych po 1000 sztuk,

24)    3 opakowania 33 mm spinaczy biurowych pakowanych po 100 sztuk,

25)    1 sztuka kleju w sztyfcie w 15 g opakowaniu,

26)    1 sztuka korektora w długopisie z metalową końcówką o średnicy 1 mm,

27)    1 sztuka korektora w myszce o wymiarach: szerokość min. 5 mm, długość min. 8 m,

28)    1 sztuka taśmy biurowej klejącej, transparentnej o wymiarze 12 mm x 20 m,

29)    5 sztuk płyt DVD do wielokrotnego zapisu, o pojemności 4,7 GB  i prędkości zapisu 16x,

30)    5 sztuk teczek na dokumenty, formatu A4, z kartonu o grubości 400 gsm, barwionego i lakierowanego z zewnętrznej strony, zamykanej elastyczną gumką – różne kolory,

31)    3 sztuki markera permanentnego o ściętej końcówce w kolorze czarnym, niebieskim i czerwonym,

32)    10 sztuk kopert bąbelkowych na płyty CD,

33)    1 opakowanie klipsów do papieru: 32 mm metalowy, 12 sztuk w opakowaniu,

34)    1 opakowanie klipsów do papieru: 19 mm metalowy, 12 sztuk w opakowaniu.

3.    Termin realizacji zamówienia: XII 2012 r.

4.    Kryterium oceny ofert: cena    

5.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający nie zwraca kosztów dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,

c)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

d)       Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych oraz użytkowych,

e)       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

f)        wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

6.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych”.

7.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 14.12.2012 r. do godz. 07.45 (decyduje data i godzina wpływu).

8.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 14.12.2012 r. o godz. 8.00

   

 

Ryszard Kalis

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Namysłowie

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png