Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej-lista Beneficjentów Ostatecznych do Projektu systemowego pt. Wspólnymi siłami ku samodzielności

POKL                                                                                                               

UE

                                                                                                   Namysłów, dnia 26.03.2012 r.
                                                                PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru Beneficjentów Ostatecznych do uczestnictwa w Projekcie systemowym pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.

 Komisja Rekrutacyjna w składzie: Urszula Łyżniak - przewodnicząca, Sylwia Strzelecka – członek, Katarzyna Kardasz-Nowak - członek, na spotkaniu w dniu 26.03.2012 r. na podstawie analizy dokumentacji zgłoszeniowej, kart rekrutacyjnych oraz przeprowadzonych w dniach 14-16.03.2012 r. rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, który jest realizowany w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  – stwierdziła, iż formularze zgłoszeniowe do Projektu systemowego złożyło 58 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Namysłowskiego.       
 Na rozmowy kwalifikacyjne (będące jednym z elementów procesu rekrutacji) zgłosiło się 50 osób.

Przy tworzeniu listy osób zakwalifikowanych do Projektu oraz listy osób rezerwowych  Komisja rekrutacyjna kierowała się zapisami Regulaminu realizacji w 2012 r. Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 08/2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie z dnia 16 grudnia 2011 r. Regulamin ten, jak również wytyczne do Programu stanowiły podstawę do przeprowadzenia rekrutacji uczestników do Programu.

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w Projekcie systemowym pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” Beneficjentów Ostatecznych bezwzględną większością głosów.

 Lista zakwalifikowanych Beneficjentów Ostatecznych do Projektu systemowego pt.„Wspólnymi siłami ku samodzielności” stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

 Lista osób rezerwowych do Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, stanowi - załącznik nr 2 do Protokołu.

Osoby niezakwalifikowane do Projektu (m.in. ze względu na rezygnację, nie zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną, bądź też ze względów osobistych) uwzględnione są na liście stanowiącej załącznik nr 3 do Protokołu.

             Kierownik
     Powiatowego Centrum 
         Pomocy Rodzinie 
           w Namysłowie                                                   
                                                                                                
Załącznik nr 1 do Protokołu z dnia 26.03.2012 r.

Lista zakwalifikowanych Beneficjentów Ostatecznych do Projektu systemowego pt.„Wspólnymi siłami ku samodzielności”:

1. Bednarek Franciszek   zam. Namysłów
2. Duszyńska Agata    zam. Wilków
3. Gorzeja Kamila     zam. Łączany
4. Grys Stanisław    zam. Polkowskie
5. Jakubowski Bartosz   zam. Namysłów
6. Konefał Mirosław    zam. Wojciechów
7. Krzysztanowicz Anna   zam. Zofijówka
8. Kuźnik Arkadiusz    zam. Namysłów
9. Kuźnik Justyna     zam. Biestrzykowice
10. Langier Irena    zam. Namysłów
11. Leszczyk Paweł     zam. Siemysłów
12. Majas Grażyna    zam. Namysłów
13. Matyjasek Romualda   zam. Namysłów
14. Modrzejewska Angelika    zam. Nowa Wieś
15. Nartowski Zbigniew   zam. Namysłów
16. Ołpiński Maciej    zam. Namysłów
17. Pastok Marcin    zam. Namysłów
18. Rogalski Roman    zam. Namysłów
19. Rudziński Marek    zam. Biestrzykowice
20. Rzepa Aniela    zam. Namysłów
21. Smok Krystian    zam. Namysłów
22. Sośniak Maria    zam. Namysłów
23. Szymańska Barbara   zam. Głuszyna
24. Tułacz Anna    zam. Przeczów
25. Wojnowski Patryk    zam. Wilków
26. Woźnik Janusz    zam. Namysłów
27. Zając Alicja    zam. Namysłów

                  Kierownik
        Powiatowego Centrum
             Pomocy Rodzinie
               w Namysłowie
                                                                                                        
    
                                                                                         

 


Załącznik nr 2 do Protokołu z dnia 26.03.2012 r.

Lista osób rezerwowych do Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”:

1. Małańczuk Maria    zam. Namysłów
2. Małańczuk Roman    zam. Namysłów
3. Pszczółkowska Władysława  zam. Namysłów
4. Janki Bogdan    zam. Namysłów
5. Chuchro Krzysztof    zam. Smarchowice Małe
6. Nalepa Marek    zam. Wielołęka
7. Żygadło Czesław   zam. Bukowie
8. Bożyńska Krystyna   zam. Głuszyna
9. Woźnik Elżbieta     zam. Namysłów

 
                            Kierownik
                 Powiatowego Centrum
                      Pomocy Rodzinie
                        w Namysłowie
                                                                                                        
    
Załącznik nr 3 do Protokołu z dnia 26.03.2012 r.

Lista osób niezakwalifikowanych do Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”:

1. Brzezińska Stefania  zam. Namysłów (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
2. Dziadek Robert   zam. Świerczów (rezygnacja z przyczyn osobistych)
3. Gawlik Teresa  zam. Namysłów (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
4. Gulbińska Mirosława zam. Namysłów (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
5. Hejna Jadwiga  zam. Wilków (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
6. Klimański Rafał  zam. Osiek (rezygnacja z przyczyn osobistych)
7. Kocełak Arkadiusz           zam. Smarchowice Wielkie (nie potwierdził chęci uczestnictwa w projekcie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)
8. Kornicki Damian   zam. Namysłów (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
9. Krawczyk Wiesław zam. Namysłów (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
10. Łącka Barbara  zam. Siemysłów (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
11. Mamys Leszek   zam. Idzikowice (rezygnacja z przyczyn osobistych)
12. Matkowska Elżbieta         zam. Bukowa Śląska (nie zgłosiła się na rozmowę   kwalifikacyjną)
13. Niciecka-Kawka Halina   zam. Namysłów (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
14. Nowak Teresa  zam. Woskowice Górne (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
15. Pacholik Krystyna  zam. Namysłów (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
16. Rogalska Barbara  zam. Namysłów (nie zgłosiła się na rozmowę kwalifikacyjną)
17. Sawicki Jarosław  zam. Namysłów (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
18. Skrzypecka Grażyna zam. Brzozowiec (nie zgłosiła się na rozmowę kwalifikacyjną)
19. Stadniczuk Genowefa zam. Mikowice (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
20. Szkudlarek Natalia           zam. Józefków (decyzja Komisji Rekrutacyjnej-nie spełniła wymogów formalnych tj. nieukończony 15 rok życia dniu zakończenia rekrutacji)
21. Szymczykowska Iwona zam. Minkowskie (rezygnacja z przyczyn osobistych)
22. Szyndler Grzegorz zam. Namysłów (rezygnacja z przyczyn osobistych
 

                           Kierownik
                 Powiatowego Centrum
                      Pomocy Rodzinie
                        w Namysłowie
 

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png