Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zaproszenie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym

logoo małe.jpeg  Zaproszenie do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym
dla Powiatu Namysłowskiego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza osoby zainteresowane, do zgłaszania się celem uczestnictwa w „Programie korekcyjno-edukacyjnym dla Powiatu Namysłowskiego”.

Realizacja Programu będzie się odbywać w okresie od sierpnia 2023 r. do listopada 2023 r.
Adresatami programu są sprawcy przemocy w rodzinie. Celem programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, co w rezultacie wpłynie na zahamowanie przemocy w rodzinie oraz zwiększy zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Kandydaci do udziału w programie mogą zgłaszać się osobiście z własnej inicjatywy, mogą zostać skierowani przez pracowników socjalnych, członków grup roboczych lub zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzielnicowych Policji, kuratorów sądowych, Prokuraturę.

W ramach programu korekcyjno-edukacyjnego odbywać się będą zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne.

Preferowany cykl zamknięty, po wcześniejszym przeprowadzeniu naboru uczestników.


DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W NAMYSŁOWIE

Ryszard Kalis

 

 

DOCXDeklaracja uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.docx (117,93KB)
 

 

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png