Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie o cenę - przeprowadzenie warsztatów pn: „Warsztaty zarządzania emocjami” oraz szkolenia pn.: „Uzależnienia behawioralne oraz kontrola rodzicielska w Internecie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zwraca się zapytaniem o cenę usługi trenerskiej (poniżej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dotyczący organizacji i przeprowadzenia dla osób sprawujących pieczę zastępczą:

1) Szkolenia jednodniowego pt.: „Uzależnienia behawioralne oraz kontrola rodzicielska w Internecie” dla 20 osób (2 grupy po 10 osób). Głównym celem szkolenia będzie ograniczenie zachowań ryzykownych związanych
z hazardem i innymi uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Czas trwania szkolenia – 8 godzin lekcyjnych;

2) Warsztatów jednodniowych pt.: „Zarządzania emocjami” dla 20 osób (2 grupy po 10 osób). Głównym celem warsztatów jest poznanie skutecznych metod zarządzania emocjami i panowania nad sobą. Warsztaty wskażą uczestnikom jak nad sobą zapanować, pozwolą zdobyć umiejętności, które zaprocentują w opiece nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej jak i własnymi biologicznymi dziećmi. Czas trwania warsztatów – 8 godzin lekcyjnych;   

celem dokonania rozeznania rynku (tj. ustalenia ceny rynkowej zamówienia):

1)     jaki koszt 1 godziny lekcyjnej szkolenia/warsztatu;

2)     jaki cały koszt szkolenia/warsztatu;

3)     terminy realizacji szkolenia/warsztatu.

Termin wykonania zamówienia: do 29 grudnia 2021 r.

- Wykonawcy zobowiązany są posiadać własny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć, np. laptop w przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, itp.

- Wykonawcy zobowiązany są zapewnić dla każdego uczestnika/uczestniczki niezbędne materiały szkoleniowe, których
wzór zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu i których treść powinna być adekwatna do przedmiotu zamówienia.

- Warsztaty/szkolenie zostaną przeprowadzone na terenie Namysłowa.

- Opracowanie programu szkolenia/warsztatu należy do Wykonawcy.

- Wykonawcy mogą składać swoje oferty na wybrane części (warsztaty/ szkolenie) bez ograniczeń. 

Ofertę (druk w załączeniu) należy przygotować i dostarczyć do dnia 24 listopada 2021 r. (środa) do godz. 1400.

 --

Z poważaniem
Joanna Ostrowska
Z-ca Dyrektora
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Namysłowie
tel. 774105193 wew. 163
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dokonanego na podstawie otrzymanych wycen/kalkulacji kosztów, do przeprowadzenia „Warsztatu zarządzania emocjami” oraz szkolenia z zakresu „Uzależnienia behawioralne oraz kontrola rodzicielska w Internecie”  wybrano firmę Usługi Psychologiczne Mirosława Olszewska, ul. Karola Miarki 3a/5, Opole. Wykonawca ten zaproponował cenę 120,00 zł za godzinę lekcyjną, która mieści się w planie finansowym tego zadania.

Jednocześnie pragniemy podziękować za zainteresowanie się naszym zapytaniem cenowym, a tym samym sporządzenie i przesłanie wycen i kalkulacji kosztów.

 

 

                                                                                               Z poważaniem

              Ryszard Kalis

       Dyrektor

           Powiatowego Centrum

              Pomocy Rodzinie

                w Namysłowie

Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png