Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Konsultacje Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE

POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ
W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM NA LATA 2021-2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023”.      

Konsultacje prowadzone będą w dniach od 05.01.2021 r. do 17.01.2021 r. i obejmują swoim zasięgiem Powiat Namysłowski.

Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i ewentualnie wprowadzenie uwag
w związku z przygotowaniem projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2021-2023”. W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny w powiecie namysłowskim do zgłaszania na piśmie swoich opinii, propozycji i uwag do projektu ww. Programu.

Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z projektem Programu oraz wyrażenia swoich uwag, opinii i wniosków, które należy przekazać za pośrednictwem formularza konsultacji do dnia 17.01.2021 r. do PCPR w Namysłowie:

  • drogą elektroniczną na adres: ,
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów,
  • przez portal ePUAP.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie pełnej nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach. 

 

Wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw objętych konsultacjami udzielają: starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Pani Teresa Simlat oraz starszy inspektor pieczy zastępczej Pani Anna Pawłowska, ul. Plac Wolności 12A, 46 – 100 Namysłów, tel. (77) 4105193.

Poniżej znajdą Państwo projekt konsultowanego Programu oraz formularz konsultacji,
na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

UWAGA: Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów powiatu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

DOCProgram Rozwoju Pieczy Zastępczej w PN na lata 2021-2023.doc (406,50KB)
DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc (31,50KB)

Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png