Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

logo projekt covid.gif

Powiat Namysłowski realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,  Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Okres realizacji od 31 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

PDFWytyczne do realizacji projektu.pdf

 

 

Data
03 grudnia
czwartek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png