Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024

Informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024.
Działająca przy Marszałku Województwa Rada, to organ opiniodawczy i doradczy w sprawach związanych z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są wojewoda i jednostki samorządu terytorialnego oraz działające na terenie województwa opolskiego organizacje pozarządowe.           
Zgłoszenie należy składać w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w terminie do 19 marca 2020 r.  

PDFFormularz zgłoszeniowy i oświadczenie.pdf (1,05MB)

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png