Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Organizacja wyjazdów ogólno - usprawniających (7-dniowych) realizowanych w ramach Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

DOCXOgłoszenie - tablica ogłoszeń.docx

DOCXSIWZ .docx

DOCzal 1 sopz (7-dniowy wyjazd ogólno-usprawniajacy w 2020 r.) - morze bałtyckie.doc

DOCzal 1 sopz (7-dniowy wyjazd ogólno-usprawniajacy w 2021 r.) - Kotlina Kłodzka.doc

DOCXzal 2 Formularz ofertowy.docx

DOCXzal 3 Oswiadczenie.docx

DOCXzal 4 Umowa wzór.docx

DOCXzal 5 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitalowej wzór.docx

DOCXzal 6 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - wzór.docx

PDFZESTAWIENIE OFERT na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf

PDFOdrzucenie i wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Data
14 sierpnia
niedziela
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png