Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Organizacja wyjazdów ogólno - usprawniających (7-dniowych) realizowanych w ramach Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

DOCXOgłoszenie - tablica ogłoszeń.docx (100,01KB)

DOCXSIWZ.docx (122,51KB)

DOCzal 1 sopz (7-dniowy wyjazd ogólno-usprawniajacy w 2020 r.) - morze bałtyckie.doc (107,00KB)

DOCzal 1 sopz (7-dniowy wyjazd ogólno-usprawniajacy w 2021 r.) - Kotlina Kłodzka.doc (107,00KB)

DOCXzal 2 Formularz ofertowy.docx (133,96KB)

DOCXzal 3 Oswiadczenie.docx (69,13KB)

DOCXzal 4 Umowa wzór.docx (104,53KB)

DOCXzal 5 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitalowej wzór.docx (66,03KB)

DOCXzal 6 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - wzór.docx (83,58KB)

PDFZESTAWIENIE OFERT na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf (801,96KB)

PDFOdrzucenie i wybór najkorzystniejszej oferty.pdf (911,64KB)

 

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png