Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Program wyrównywania różnic między regionami III edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że w 2023 r. kontynuowana będzie kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Z uwagi na fakt, iż Powiat Namysłowski planuje wyrazić gotowość wstąpienia w rolę realizatora programu podmioty zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji w ramach obszarów B, C, D, F oraz G powinny złożyć wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie w terminie do dnia 10 lutego 2023 roku.

 

Z kolei według zapisów Uchwały Zarządu PFRON z dnia 14 listopada 2022 r. ustalono, iż wnioski:

- samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu oraz

- zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych (gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) dotyczących obszaru A programu

przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale PFRON, właściwym dla miejsca realizacji projektu.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r. oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki programu zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PFRON nr 113/2022 z dnia 14.11.2022 r.

 

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2023 roku realizowane będą następujące obszary programu:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

  4. obszar D – likwidacja barier transportowych,

  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w komunikacie z dnia 17.11.2022 r. (w zakładce: Aktualności), a także w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III.

 

W razie pytań można kontaktować się z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Panią Sylwią Strzelecką pod nr tel. 77 4105193 wew. 104.

 

 

 

 

Data
05 grudnia
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png