Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł II w SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym można także składać przez platformę SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl

Wniosek wraz z załącznikami (które należy dołączyć w formie skanu) należy złożyć do dnia 10 października 2019 r.

W celu złożenia wniosku należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcy, którzy składają wnioski w formie papierowej mogą uzyskać pomoc w Opolskim Oddziale PFRON, poprzez wypełnienie i złożenie wniosku w formie elektronicznej przy wsparciu pracownika Oddziału na dedykowanym komputerze podłączonym do internetu.

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png