Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Organizacja wyjazdów ogólno - usprawniających (7-dniowego w 2019 r. oraz 10 - dniowego w 2020 r.) realizowanych w ramach Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

DOCOgłoszenie - tablica ogłoszeń.doc (166,00KB)

DOCSIWZ.doc (207,50KB)

DOCzal 1-sopz-cz-nr-1-7-dniowy-wyjazd-ogolno-usprawniajacy-w-2019-r-kotlina-klodzka.doc (96,00KB)

DOCzal 1-sopz-cz-nr-2-10-dniowy-wyjazd-ogolno-usprawniajacy-w-2020-r-morze-baltyckie.doc (96,00KB)

DOCzal 2 Formularz ofertowy.doc (163,50KB)

DOCzal 3 Oswiadczenie.doc (79,50KB)

DOCzal 4 Umowa wzór.doc (198,50KB)

DOCzal 5 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitalowej wzór.doc (77,50KB)

DOCzal 6 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - wzór.doc (167,00KB)

DOCzal 7 do siwz - Wykaz zaplecza.doc (81,50KB)

DOC5 Zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.doc (95,50KB)

PDFOdrzucenie oferty nr 2 oraz unieważnienie postępowania w części nr 1 i 2.pdf (696,51KB)

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png