Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Organizacja wyjazdów aktywizująco – integracyjnych (1 i 3 dniowych) oraz wyjazdów ogólno - usprawniających (14 dniowych) realizowanych w ramach Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

DOCOgłoszenie - tablica ogłoszeń.doc

DOCSIWZ .doc

DOCzal. 1 SOPZ cz. nr 1-1 dniowy wyjazd aktywizująco-integracyjny w 2019 r. (Wrocław).doc

DOCzal. 1 SOPZ cz. nr 2-1 dniowy wyjazd aktywizująco-integracyjny w 2020 r. (Moszna-Opole).doc

DOCzal. 1 SOPZ cz. nr 3-3 dniowy wyjazd aktywizująco-integracyjny w 2019 r. (Karpacz).doc

DOCzal. 1 SOPZ cz. nr 4-3 dniowy wyjazd aktywizująco-integracyjny w 2020 r. (Łódź).doc

DOCzal. 1 SOPZ cz. nr 5-14 dniowy wyjazd ogólno-usprawniający w 2019 r. (Kotlina Kłodzka).doc

DOCzal. 1 SOPZ cz. nr 6-14 dniowy wyjazd ogólno-usprawniający w 2020 r. (Morze Bałtyckie).doc

DOCzal. 2 Formularz ofertowy.doc

DOCzal. 3 Oswiadczenie.doc

DOCzal. 4 Umowa wzór.doc

DOCzal. 5 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitalowej wzór.doc

DOCzal. 6 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - wzór.doc

DOCzal. 7 do siwz - Wykaz zaplecza dla cześci nr 5 i 6.doc

DOCZestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.doc

PDFUnieważnienie w części nr 5 i 6 (str. 1).pdf

PDFUnieważnienie w częsci nr 5 i 6 (str. 2).pdf

PDFWybór ofert w części nr 1-4 (str. 1).pdf

PDFWybór ofert w części nr 1-4 (str. 2).pdf

PDFWybór ofert w częsci nr 1-4 (str. 3).pdf

 

 

Data
30 czerwca
czwartek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png