Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Baza konkurencyjności

Data publikacji        Termin
składania  
ofert
Nazwa zamówienia
09.12.2019 r. 17.12.2019 r.

Usługi wspierające i aktywizujące w formie zabiegów fizjoterapeutycznych realizowanych w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

PDFProtokół z postępowania dot. usługi wspierajace i aktywizujące w formie zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka...-II edyca, realizowanym w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 10.01.2020.pdf.pdf (606,91KB)

18.02.2019 r. 26.02.2019 r.

Usługi wspierające i aktywizujące w formie indywidualnej terapii z logopedą w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

PDFProtokół z postępowania dot. Usługi wspierające i aktywizujące w formie indywidualnej terapii z logopedą w ramach projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka...-II edyca, realizowanym w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 01.03.2019 r.pdf (634,63KB)
 

23.01.2019 r.   31.01.2019 r.  

Usługi wspierające i aktywizujące w formie indywidualnej terapii z logopedą, sesje EEG BIOFEEDBACK w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

PDFProtokół z postępowania dot Usługi wspierające i aktywizujące w formie indywidualnej terapii z logopedą, sesje EEG BIOFEEDBACK w ramach projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka ... - II edycja, realizowanym w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 07.02.2019 r..pdf (992,84KB)

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png