Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Rusza kolejna edycja "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że w 2019 r. kontynuowana będzie kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Z uwagi na fakt, iż Powiat Namysłowski planuje wyrazić gotowość wstąpienia w rolę realizatora programu podmioty zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji w ramach obszarów B, C, D oraz G powinny złożyć wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie w terminie do dnia 08 lutego 2019 roku.

 

Według zapisów decyzji Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 19 listopada 2018 r. ustalono, iż wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu należy składać w terminie do dnia 31 października 2019 roku bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r. oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki programu zostały przyjęte decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 19.11.2018 r.

 

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2019 roku realizowane będą następujące obszary programu:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych,
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej),
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Aktualnie dla „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obowiązują:

  1. program zatwierdzony uchwałą Nr 16/2015 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 21 października 2015 r.,
  2. procedury realizacji programu zatwierdzone uchwałą Nr 7/2016 Zarządu PFRON z dnia 25 lutego 2016 r., zmienione uchwałą nr 48/2017 Zarządu PFRON z dnia 06 czerwca 2017 r. oraz decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 19.11.2018 r.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce: O Funduszu/ Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie pod nr tel. 77 4105193 wew. 168.

 

Data
15 grudnia
niedziela
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png