Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Przeprowadzenie warsztatów integracji sensorycznej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

PDFZapytanie ofertowe.pdf (3,59MB)

DOCzal. 1 Treść oferty warsztaty.doc (95,50KB)

DOCzal. 2 Wzór umowy warsztaty-1.doc (272,00KB)

PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (1,10MB)

 

 

 

 

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png