Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Wynajem sali wraz z cateringiem na potrzeby zorganizowania warsztatów w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

PDFZapytanie ofertowe.pdf (3,35MB)

DOCzal. 1 Treść oferty.doc (96,00KB)

DOCzal. 2 Wzór umowy.doc (163,50KB)

JPEGprotokół nr 1 - str. 1.jpeg (89,29KB)

JPEGprotokół nr 1 - str. 2.jpeg (42,84KB)

 

 

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png