Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Wynajem sali wraz z cateringiem na potrzeby zorganizowania warsztatów w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCzal. 1 Treść oferty.doc

DOCzal. 2 Wzór umowy.doc

JPEGprotokół nr 1 - str. 1.jpeg

JPEGprotokół nr 1 - str. 2.jpeg

 

 

Data
19 maja
czwartek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png