Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Organizacja wyjazdu aktywizująco – integracyjnego jednodniowego dla rodziców zastępczych wraz z dziećmi powierzonymi i własnymi, opiekunów PCPR w Namysłowie oraz dla wychowanków Domu Dziecka i opiekunów Domu Dziecka w Namysłowie wraz z zapewnieniem usług dodatkowych: transport, ubezpieczenie, wyżywienie realizowanego w ramach Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

DOCOgłoszenie - tablica ogłoszeń.doc

DOCSIWZ .doc

DOCzal. 1 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.doc

DOCzal. 2 Formularz ofertowy.doc

DOCzal. 3 Oswiadczenie.doc

DOCzal. 4 Umowa wzór.doc

DOCzal. 5 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitalowej wzór.doc

DOCzal. 6 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - wzór.doc

DOCPytania i odp. z dnia 29.10.2018.doc

DOCZmiana ogłoszenia z dnia 29.10.2018 - tablica ogłoszeń.doc

DOCzal. 1 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia po modyfikacji z dnia 29.10.2018.doc

DOCZestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.doc

PDFWybór najkorzystniejszej oferty nr 2 oraz odrzucenie ofert nr 3 i 4.pdf

 

 

Data
15 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png