Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Organizacja wyjazdu aktywizująco – integracyjnego jednodniowego dla rodziców zastępczych wraz z dziećmi powierzonymi i własnymi, opiekunów PCPR w Namysłowie oraz dla wychowanków Domu Dziecka i opiekunów Domu Dziecka w Namysłowie wraz z zapewnieniem usług dodatkowych: transport, ubezpieczenie, wyżywienie realizowanego w ramach Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

DOCOgłoszenie - tablica ogłoszeń.doc (95,82KB)

DOCSIWZ .doc (121,86KB)

DOCzal. 1 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.doc (69,33KB)

DOCzal. 2 Formularz ofertowy.doc (132,72KB)

DOCzal. 3 Oswiadczenie.doc (69,27KB)

DOCzal. 4 Umowa wzór.doc (101,14KB)

DOCzal. 5 Oswiadczenie o przynalezności do grupy kapitalowej wzór.doc (66,25KB)

DOCzal. 6 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - wzór.doc (82,24KB)

DOCPytania i odp. z dnia 29.10.2018.doc (95,00KB)

DOCZmiana ogłoszenia z dnia 29.10.2018 - tablica ogłoszeń.doc (106,50KB)

DOCzal. 1 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia po modyfikacji z dnia 29.10.2018.doc (90,50KB)

DOCZestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.doc (103,00KB)

PDFWybór najkorzystniejszej oferty nr 2 oraz odrzucenie ofert nr 3 i 4.pdf (751,50KB)

 

 

Data
05 grudnia
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png