Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Konsultacje Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020

KONSULTACJE DOTYCZĄCE POWIATOWEGO PROGRAMU

ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM

NA LATA 2018-2020

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie na podstawie art. 180 pkt.1 oraz 182 ust.1, ust.6 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292, 2217), w związku z art. 19 pkt.1 oraz art. 112 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1769, 1985) zaprasza gminy z terenu Powiatu Namysłowskiego do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020”.          

                

Konsultacje prowadzone będą w dniach od 02.01.2018 r. do 15.01.2018 r.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie na piśmie swoich opinii, wniosków i uwag dotyczących Programu.

Ostateczna wersja dokumentu będzie przedłożona Radzie Powiatu Namysłowskiego.

Odpowiedzi należy zgłaszać w terminie do dnia 15.01.2018 r.

- pocztą elektroniczną na adres

- listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.

Nie zgłoszenie żadnych propozycji zmian do projektu Programu w wyznaczonym terminie oznaczać będzie akceptację przedłożonego dokumentu.

Projekt Programu znajduje się poniżej:

PDFProgram Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020.pdf

Data
29 października
czwartek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png