Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Konsultacje Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2

Konsultacje „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023”  

            

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie na podstawie art. 6 ust.3 pkt.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), w związku z art. 19 pkt.1 oraz art. 112 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985) zaprasza gminy z terenu Powiatu Namysłowskiego do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023”.           

 

Konsultacje prowadzone będą w dniach od 18.12.2017 r. do 02.01.2018 r.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie na piśmie swoich opinii, wniosków i uwag dotyczących Programu.

Ostateczna wersja dokumentu będzie przedłożona Radzie Powiatu Namysłowskiego.

Odpowiedzi należy zgłaszać w terminie do dnia 02.01.2018 r.

- pocztą elektroniczną na adres

- listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności  12A, 46-100 Namysłów.

Nie zgłoszenie żadnych propozycji zmian do projektu Programu w wyznaczonym terminie oznaczać będzie akceptację przedłożonego dokumentu.

Projekt Programu znajduje się poniżej:

PDFPowiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023..pdf (397,95KB)

Data
05 grudnia
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png