Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Kampania Biała Wstążka

Kampania "Biała Wstążka" odbywa się w ramach światowych 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć i jest prowadzona między 25. listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10. grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) - dla podkreślenia faktu, że wszelkie formy przemocy względem kobiet to pogwałcenie podstawowych praw człowieka.

Nie zgadzamy się na przemoc wobec kobiet. Nie zgadzamy się na przemoc wobec kogokolwiek.

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png