Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Konsultacje Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016 - 2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie na podstawie art. 19 pkt 1 oraz art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930) zaprasza gminy z terenu powiatu namysłowskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim
na lata 2016 - 2023


Konsultacje prowadzone będą w dniach 28.09-11.10.2016 r.        
W związku z powyższym prosimy o przedstawianie na piśmie swoich opinii, wniosków i uwag dotyczących Programu.
Ostateczna wersja dokumentu będzie przedłożona Radzie Powiatu Namysłowskiego.         
Odpowiedzi prosimy zgłaszać w terminie do 11.10.2016 r.:                                         
 - pocztą elektroniczną na adres pcprnamyslow@poczta.onet.pl;                                                                 
 - listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów.

Nie zgłoszenie żadnych propozycji zmian do projektu programu w wyznaczonym terminie, oznaczać będzie akceptację przedłożonego dokumentu.

Projekt Programu znajduje się poniżej:

DOCPOWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.doc (759,00KB)

DOCXProgram korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2023.docx (22,86KB)
 

Data
05 grudnia
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png