Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Uchwała Nr  52/212/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13.06.2016 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

PDFZasady - dofinansowania do wypoczynku dzieci z RZ.pdf (33,89KB)
PDFWniosek-dofinansowania do wypoczynku dziecka _zał. do Zasad_.pdf (58,90KB)
 

Uchwała Nr  52/211/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13.06.2016 r. w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej.

PDFZasady - pomoc w opiece nad dziećmi.pdf (36,13KB)
PDFWniosek - osoba do sprawowania opieki i prac gospodarskich _załącznik do Zasad_.pdf (47,06KB)
PDFZałącznik do Wniosku o zatrudnianie osoby do pomocy _oświadczenie_.pdf (32,85KB)
 

Uchwała Nr  52/210/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13.06.2016 r. w sprawie zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

PDFZasady - zdarzenie losowe.pdf (32,89KB)
PDFWniosek-zdarzenie losowe _zał. do Zasad_.pdf (57,79KB)

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png