Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu
Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023.


Konsultacje prowadzone będą w dniach 23.03-06.04.2016 r.        
W związku z powyższym prosimy o przedstawianie na piśmie swoich opinii, wniosków i uwag dotyczących Programu.
Ostateczna wersja dokumentu będzie przedłożona Radzie Powiatu Namysłowskiego.         
Odpowiedzi prosimy zgłaszać w terminie do 06.04.2016 r.:                                         
 - pocztą elektroniczną na adres pcprnamyslow@poczta.onet.pl;                                                                 
 - listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów.

Projekt Programu znajduje się poniżej:

DOCXProgram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023.docx (136,25KB)

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png