Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023.
Konsultacje prowadzone będą w dniach 18.02-03.03.2016 r.        
W związku z powyższym prosimy o przedstawianie na piśmie swoich opinii, wniosków i uwag dotyczących Strategii.
Ostateczna wersja dokumentu będzie przedłożona Radzie Powiatu Namysłowskiego.         
Odpowiedzi prosimy zgłaszać w terminie do 03.03.2016 r.:                                         
 - pocztą elektroniczną na adres pcprnamyslow@poczta.onet.pl;                                                                 
 - listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów.

Projekt Strategii znajduje się poniżej:

PDFPowiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego.pdf (879,74KB)
 

Data
30 listopada
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png