Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Przemoc w rodzinie

PROBLEMY PRZEMOCY W RODZINIE

PDFInformator STOP przemocy - szukaj pomocy 2023 r.pdf (449,30KB)
 

CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE?

TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA  I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE :

1. Jest intencjonalna

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. Siły są nierówne

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.

3. Narusza prawa i dobra osobiste

Sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo

do nietykalności fizycznej, godności, szacunku, itp.).

4. Powoduje cierpienie i ból

Sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody. Niekiedy zagraża jej życiu. Doświadczenie bólu

i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

JAKIE SĄ FORMY PRZEMOCY?

Poniżej przedstawiamy rodzaje i formy przemocy w rodzinie. Sprawdź, jakich zachowań doświadczyłaś/eś  ze strony swojego partnera.

 

RODZAJE PRZEMOCY

Formy przemocy

 

PRZEMOC

FIZYCZNA

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

 

PRZEMOC PSYCHICZNA

wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, itp.

 

PRZEMOC SEKSUALNA

wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka zachowań  seksualnych, itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA I ZANIEDBANIE

odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną, itp.)

WYKAZ  LOKALNYCH  I  OGÓLNOPOLSKICH  TELEFONÓW  ZAJMUJĄCYCH  SIĘ  POMOCĄ  OSOBOM  DOTKNIĘTYM   
PRZEMOCĄ  RODZINNĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Tel. 774 105 193

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Tel. 997, 112, 774 039 143

Prokuratura  Rejonowa  w  Kluczborku
tel. 77 4182 542

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Tel. 800 120 002 (czynny całą dobę) w tym:

- dyżur w języku angielskim - poniedziałki w godzinach 18-22
- dyżur w języku rosyjskim - wtorki w godzinach 18-22
- dyżur prawny - środy w godzinach 18-22

telefoniczne dyżury prawników - 22 - 666 - 28 - 50

e-mail - niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia - (poniedziałki godz. 13-15)

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Tel. 800 120 226

Telefon Zaufania dla Sprawców i Ofiar Przemocy Seksualnej

Tel. 22 828 11 12

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W NAMYSŁOWIE (kliknij)

 

XLSXBaza teleadresowa dot. oferty poradnictwa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 2022 r..xlsx (105,54KB)
XLSXBaza placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa opolskiego.xlsx (11,78KB)
 

Data
23 kwietnia
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png