Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Wydarzenia i aktualności

 • Zaproszenie do Dziennego Domu Senior +

  senior-plus-logo.jpeg

  Powiat Namysłowski informuje, iż aktualnie trwa rekrutacja uczestników
  do Dziennego Domu Senior +, który powstaje w Namysłowie przy ulicy Pułaskiego 3b (I piętro - dawny budynek internatu Zespołu Szkół Rolniczych).

  Data publikacji: 09-11-2018 14:22
 • Dzienny Dom Pobytu SENIOR +

  Powiat Namysłowski ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu Senior + w Namysłowie.

  Data publikacji: 19-10-2018 10:59
 • Tydzień mediacji

  W dniach 15-19 października 2018 r. odbywa się tydzień mediacji. Więcej informacji można uzyskać w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku pod nr tel. 774182542.

  Data publikacji: 17-10-2018 11:40
 • Projekt pn. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja

  powiat namysłowski.png

  Powiat Namysłowski realizuje projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

  Data publikacji: 11-06-2018 13:54
Zobacz wszystkie
Data
16 listopada
piątek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  rodzina500plus.jpeg   pcpr3_epuap_logo.png